چه روز فرخنده ایست هفده ربیع الاول روز ولادت نخست مرد تکامل یافته اسلام، روز تجلی نور حق بر عالم هستی، نور تو ای محمد (ص) تجلی یافت بر جهالت مردمان کوته بین و کژ اندیش، آری تو آمدی؛ تویی که از نظر اراده بی نظیری و باعزم و اراده ی استوار خویش به هم راه کتاب آسمانی، زن را کرامت بخشیدی و سیاه و سفید را یکی خواندی و با قدرت زورگویان جهان جنگیدی و یاور و دل داده ای برای مظلومان ستم دیده گشتی. تو آمدی و خودمان را به خود شناساندی و نور حق را بر ما هویدا ساختی و بعد از تو علی (ع) آمد، فاطمه (س) و فرزند انش به دنبال راه تو آمدند و پرتوهای نور حق را بر سقف جهان گستراندند و کاش و ای کاش که آخرین موعود وعده داده شده ی تو هم می آمد و اسلام تو را دوباره زنده می کرد.