در روایت آمده است که دین داری در آخر زمان، مثل گرفتن آتش در دست است،- "اسلام و ایمان غریب می شود، همان طور که در ابتدا غریب بود"- "مساجد از نظر ظاهری آباد، ولی از نظر هدایت خراب هستند"- انسان دین خود را می فروشد، به گونه ای که ممکن است صبح مؤمن باشد و عصر کافر شود یا عصر مؤمن باشد و صبح کافر گردد" - "جو عمومی و حاکم، جو کفر و بی دینی است؛ به گونه ای که حتی بعضی از مؤمنان را نیز متزلزل کرده و به کفر می کشاند" - "ملت های دیگر از ادیان خود، گم راه می شوند"-"هر کس که پرچم گم راهی بلند کند، هوادارانی خواهد یافت" "با عقاید اسلامی حتی ایمان به خدا هم به طور علنی بر خورد می گردد. - "شنیدن حقایق قرآن بر مردم گران آید؛ اما شنیدن باطل آسان است" - "مردم نسبت به وقت نماز، بی اعتنا می شوند" - "بدعت ها ظاهر و زیاد می گردد" - "حلال، حرام شود و حرام حلال" و ... . مجموع این جملات، بیانگر نوعی تحیر و پس رفت اعتقادی است و ظاهرسازی و رنگ باختن دین داری در آخرالزمان را نشان می دهد. حضرت علی (ع) در این باره می فرمایند "یکون حیره و غیبه تضل فیها اقوام و تهتدی فیها آخرون"؛ "غیبت و حیرتی پیش خواهد آمد که گروه هایی گم راه می شوند و دسته ای دیگر هدایت می یابند" در هر حال وضعیت دین داری در آخرالزمان سخت و شکننده و میزان روی گردانی اغلب مردم از دستورات الهی، زیادتر می شود این مسئله دلائل مختلفی می تواند داشته باشد که در زیر به بعضی از آن ها اشاره می نماییم.

١- تحریف در آموزه های متعالی و راستین دین در این عصر فزونی می گیرد و ادیان و مکاتب مختلفی پدید می آید که به هیچ وجه رنگ و بویی از حقیقت ندارند و تهی از معنویت و باورهای راستین حق گرایانه است.

۲- غول های ارتباط جمعی و رسانه ای (شبکه های ماهواره ای)، به شدت با اسلام درگیر می شوند و با انواع تخریب و تحریف ها سعی در سیاه نمائی و خشن و سیاه جلوه دادن دین اسلام می نمایند. آن ها در این کار، چنان ماهرانه و شیطنت آمیز عمل می کنند که حتی برخی از مسلمانان نیز دچار تردید و تشویش می گردند و گاه از دین رمیده می شوند، از طرف دیگر همین رسانه ها، ظواهر دنیا را چنان فریبنده و زیبا جلوه می دهند که انواع فساد و فحشا در جوامع منتشر می شود و مردم در کنترل کردن امیال و غرایض خویش باید مجاهدت و تلاش فراوان نماید بازار فسادهای مالی و اخلاقی، چنان گرم می شود که برخی، همه چیز را به فراموشی سپرده و حتی انسانیت را نیز فراموش می کنند و روشن است که با یک چنین فساد علنی، حفظ دین و معنویت، بسیار مشکل خواهد بود.

۳- مردم از محتوای اسلام و قرآن و حقیقت آن دور شده و به جای دنبال کردن فهم معانی قرآن بیشتر به خواندن و لحن و صوت آن اهمیت می نمایند.

درعین حال به قدری معانی مختلف و برداشت های غیر معقول از قرآن عرضه می شود که معنای اصلی قرآن در بین مردم گم می گردد و کسی نداند که منظور خداوند از نزول فلان آیه یا سوره یا کل قرآن و اسلام چیست. در این صورت نیز از قرآن و اسلام جز اسمی بیش نخواهد ماند و هر کس حرفی خواهد زد و آن را حرف اسلام و قرآن قلمداد خواهد نمود. با این حال نباید از نظر دور داشت که اگر حفظ دین در آخرالزمان دشوار است، به همان نسبت نیز عوامل و زمینه های دیندار شدن وجود دارد. به عنوان مثال در هیچ زمانی به اندازه دوره کنونی ابزار و وسایلی چون کتاب و صوت و تصویر و دانش و معرفت نبوده تا با کمک آن ها بتوان دین را شناخت. اگر در گذشته شخصی برای استماع یک حدیث فرسنگ ها راه بیابان را می پیمود، امروزه با مراجعه به رایانه، مطالعه کتاب ها و نیز دریافت امواج رادیویی و تلویزیونی می تواند به همان اطلاعات دسترسی پیدا کند. از امام سجاد (ع) نقل است که فرمود:"خداوند آیات سوره توحید و نیز اول سوره حشر را برای مردم آخرالزمان نازل کرده، چرا که مردم آخرالزمان از عقل و بینش بالاتری برخوردارند." البته هر چند حفظ دین و عمل به وظیفه، در دنیای پر تلاطم و سراسر ظلم و فساد امروزی دشوار است؛ ولی پاداش انسان های متدین و دین مدار نیز افزون تر خواهد بود. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام خطاب به اصحابش آن آمده است: "به زودی گروهی بعد از شما می آیند که یک نفر از آنان اجر پنجاه نفر از شما (صحابه) را دارد." اصحاب گفتند: "یا رسول الله! ما با تو در بدر و احد و حنین شرکت داشتیم و قرآن در میان ما نازل شد." پیامبر (ص) فرمودند: "اگر بر شما وارد می شد آن چه را که نان تحمل می کنند، مانند  آنان صبر نمی کردید." به فرموده امیرمؤمنان حضرت علی (ع) مؤمنان آخرالزمان: "در کارها و فداکاری های نیک و بزرگ مسلمانان صدر اسلام شریکند." اینان کسانی هستند که پیامبر (ص)، آنان را برادر خود خوانده و آرزوی دیدار آن ها را کرده است" و "افرادی هستند که خداوند، آنان را اولیای خود می خواند." بنابراین دراین دوران عده ای از مردم، به اوج تقوا و دین داری رسیده و به آن پایبندند و اینان یاران و دوست داران حضرت مهدی (عج) هستند که تلاش می کنند تا زمینه ظهور و قیام آن حضرت را فراهم سازند و جامعه را آماده این رخ داد نمایند.

 


منابع این نوشتار محفوظ است.