نام: حسن (ع)، لقب: زکی و عسکری، کنیه: ابو محمد، نام پدر: علی نقی، نام مادر: حدیث و بقولی سلیل که او را جده نیز می گفتند، تاریخ و محل تولد: ۸ ربیع الثانی سال ۲۳۲ (ه.ق) در مدینه، دوران امامت: نزدیک به ۶ سال، مدت عمر: ۲٩ سال، تاریخ شهادت: ۸ ربیع الاول سال ۲۶٠ (ه.ق)

از سخنان آن بزرگوار است که می گوید:

"من انس باالله استوحش من الناس" "هر کس انس به خدا گرفت وحشت کند از مردم".

کسی که موعظه کرد برادر خود را پنهانی، همانا آراست او را؛ و کسی که موعظه کرد او را آشکارا، عیب کرد او را.

معاش و روزی چندان تو را مشغول نسازد که از یاد خدا غافل شوی، که تأمین آن را خداوند برعهده گرفته است.منابع این نوشتار محفوظ است.