امشب شب بسته نشدن پنجره هاست.

شبی که پنجره ها به میهمانی ابرها می روند.

شبی که شیشه ها از دخیل شبنم، تر خواهند شد.

امشب شب گشودن پنجرهاست؛

شب پرواز حوریان و پرنیان؛

شب شکستن رسم های جاهلیت عربی؛

 شب تکامل زن و تولد نور رحمت؛

امشب شب رسیدن سیب های سرخ دشت آرزوهاست.

شب گل دادن گل یاس.

شب عطر و شب راز.

امشب شب تولد توست؛

شبی که از شرق تا غرب جهان انتشار حضورت را می بینند؛

شبی که صدای دلنشینت را در فرا سوی گل ها می شنوند.

امشب شب توست که راز شکفتن و شکستن را می یابی.

شکستنی که پیچک های رنگارنگ و زیبا به یاد پهلوی شکسته ات به یکدیگر می پیچند.

و من دوست دارم امشب و هر شب دیگری از میلادت را.


منابع این نوشتار محفوظ است.