حضرت زهرا (س) بهترین الگوی حجاب، عفاف، خانه داری، شوهر داری  و ... در زندگی خویش بود. نگاه مثبت ایشان به حقوق حقه زن در زندگی باعث شد تا از آن پس زنان بتواند در بطن جامعه فعالیت داشته باشند و در بسیاری از امور همکاری نمایند. پیامبر اکرم (ص) اراضی فدک را به ایشان بخشید تا بتوانند در آن کار اقتصادی انجام دهند و از ماحصل آن بهرمند به نفع خویش و مسلمین بهرمند گردند. مانند حضرت خدیجه که با کارهای تجاری خویش پیامبر اسلام را در پیش برد اهداف الهیش یاری رساند. اما در رابطه با مسئله فدک و اهداف حضرت فاطمه (س) از ایراد آن خطبه و سخنان غرا می توان گفت که

اولاً: فدک حق مسلم آن حضرت بود و گرفتن حق در هیچ قانون و اجتماع و ملتی اشکالی ندارد.

ثانیاً: با استدلالات محکم آن حضرت در حقیقت، مظلومیتش ثابت شد و ظلم ابوبکر بر همگان آشکار گردید.

ثالثاً: حضرت فاطمه زهرا (س) غصب فدک را دلیلی قرار داد تا به مردم بفهماند که ولایت امیرالمومنین (ع) هم به همین طریق غصب گردیده است. و به همین جهت بود که وقتی ابن ابی الحدید از استادش پرسید: که "آیا فاطمه در ادعای خود صادق بود؟" استادش جواب داد: "آری" بعد ابن ابی الحدید سوال کرد که پس: "چرا ابوبکر فدک را به فاطمه (س) باز نگرداند؟" استاد تبسمی کرد و گفت: "اگر ابوبکر فدک را برمی گرداند، فاطمه (س) فردایش می آمد و ادعای خلافت شوهرش را می کرد و ابوبکر را از خلافت کنار می زد و او دیگر هیچ چاره ای نداشت".

رابعاً: حضرت فاطمه زهرا (س) و تمامی خاندان عصمت و طهارت، بنا بر نص آیه قرآن کریم از هر گونه زشتی و پلیدی و دروغ، پاک و مبرا هستند و وقتی که حضرتش به ابوبکر عرض نمودند که زمین فدک مال من است و پدرم به من بخشیده است، ابوبکر در پاسخ جواب داد "لا اعرف صحه قولک" یعنی نمی دانم که تو راست می گویی یا دروغ. و با این اوصاف هر صاحب خردی می فهمد که ابوبکر در واقع با این کار آیه قرآن را هم رد کرده است چرا که حضرت فاطمه (س) در رفتار و گفتارش صادق بود.
منابع این نوشتار محفوظ است.