ما درباره ی شخصیت حضرت "علی بن ابی طالب (ع)" از حقیقت ناشناخته ای سخن می گوییم که یک بشر خارق العاده بوده و خاکی و افلاکی به او سر تعظیم فرود آورده اند. دراین رابطه دانشمندان و اهل فضیلت و عارفان و فلاسفه با همه فضایل و با دانش ارجمندشان آنچه از جلوه تام حضرت "علی (ع)" دریافت کرده اند در حجاب مادی خویش و در آینه محدودیت نفسانی مغفول مانده است. پس اولی آن است که از این وادی در گذریم و بگوییم "علی بن ابی طالب" فقط بنده ای بود از بندگان خدا که در راه اهداف متعالی او گام برداشته و را طریقت را پیموده است. کسی که از غیر بریده و به دوست پیوسته کسی که حجب ظلمت را شکافته و به معدن نور رسیده کسی که همیشه در صف مقدم نبرد بوده کسی که در دامن پاک "رسول گرامی اسلام (ص)" پرورش یافته و انوار نور وجود الهی اش در بطن همگان ریشه دوانیده. پس او به حق "علی" است.

چگونه می توان کسی را یافت که این چنین کمالاتی در وجودش باشد و او را نادیده گرفت. چگونه می توان انسانی را دید که با همه جمالاتش دل و جان مردمان را مسخّر خود نماید؟

کدام قهرمانی را می شناسید که سال های متمادی تمام خیال و فکر و عقل و ذوق بشری را متوجه خود ساخته باشد؟

کدام پهلوانی را می شناسید که در افوان جوانی قهرمانان ورزیده ای را به خاک هلاکت افکنده و در میان جنگ با خوراکی هر چند اندک و فقیرانه لشکر دشمن را از هم دریده باشد؟

و حیرت انگیز است جدال و تصادم افکار و عقول که درباره حضرتش سخنی به زبان آورند.

در این میان غُلاو شیعه درعشق به او تند روی کردند و او را خدای خویش دانستند و خوارج به بهانه حکمیت اجباری و تحمیلی او را کافر شمردند. آری این قهرمان تاریخ همه عرصه حب و بغض مردم را چشیده است، و تنها مردی است که مفهوم عدل و داد و حق و انصاف را خوب می شناسد.

هر ستم زده مظلومی در چهارده قرن تاریخ اسلامی با ذکر اسم "علی (ع)" و سوانح رخ داد های زندگی خویش شفای خاطر و تسلّی قلب جوییده از ناملایمات زمان خود به روح پرعظمتش پناه برده پس بحث درباره این چنین مردی بسیار سخت و دشوار است چرا که آن گونه که هست شناخته نخواهد شد و به کنه ذات و علو صفاتش پی برده نمی شود.

در این رابطه بزرگان شیعه و سنی در باب فضایل حضرتش احادیثی را ذکر کرده اند که یکی از آن ها نقلی است از حضرت "رسول (ص)" که فرمود: اگر همه درختان قلم شود و آب دریاها مرکب و تمام جن و انس نویسنده فضایل "علی (ع)" را نمی توانند شماره و احصا کنند.

 

 

منابع این نوشتار محفوظ است.