به رغم اعتراضات گسترده مسلمانان جهان علیه هتاکی‌های نشریه فرانسوی "شارلی ابدو"، شماره جدید این نشریه با کاریکاتوری از پیامبر اسلام (ص) بر روی جلد در بیش از ۷ میلیون نسخه به چاپ رسید. پیش تر، مسئولان شارلی ابدو اعلام کرده‌ بودند که به دلیل افزایش تقاضای مردم برای خرید قصد دارند مجدداً آن را با تیراژ بالای ۷ میلیون منتشر کنند. در عین حال شرکتMLP  توزیع‌ کننده این نشریه نیز عنوان کرد که شماره جدید شارلی ابدو تحت عنوان "بازماندگان" و با تصویری از پیامبر اسلام (ص) بر روی جلد تجدید چاپ خواهد شد. هتاکی‌هایی که دل میلیون ها نفر از مسلمان جهان را به درد آورد و آن ها را برای اعتراض به این اقدام به خیابان کشاند. در همین رابطه یکی از مدیران حوزه ی علمیه ی تهران گفت هر کس اعتقادات و اندیشه‌های یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون مسلمان را به سخره بگیرد، بویی از آزادی بیان نبرده است. این حرکت باید از سوی تمام رهبران جهان نفی گردد همان گونه که پاپ رئیس کاتولیک‌ها این جسارت به پیامبر اسلام (ص) را محکوم نمود. وی ادامه داد حتی در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز ایشان به بت پرستان توهین نمی‌کرند چرا که توهین به هر کس باعث اهانت به مقدسات او خواهد شد. پس توهین و اهانت را هیچ رهبری در دنیا تایید نمی کند و این کار بسیار ناپسندی است. حال باید این واژه های دردناک دل تنگی! این بغض های مانده در گلو را چگونه بازگو نمود؟ گستاخی به مهربان ترین پیام آور الهی را که دل کائنات جهان را می سوزاند. او از طرف خدا آمده و به راستی برانگیخته شده، ظهور شیرینش رنگ الهی دارد و آفتاب تابان علمش روشن کننده ی جهل؛ پس چگونه است که اهالی دین و مذهب و ره روان پیامبران صدیق این گونه گستاخی را بر می تابند آن هم به ساخت مقدس ترین پیشوای خوبی ها. پس دیر نیست زمانی که حقایق بر تمام عالمیان مسجل گردد و کاخ های خودکامگی و تزویر فرو ریزد.

 مـــاه فــرو مــانـد از جـــمــــال مــحــمـد         ســـــــرو نـــباشد بـــه اعــتدال مـحمد

 قدر فلک را کـــــمال و مـــــنزلتى نیست         در نــــظر قـــــدر بـــا کــــمـــال مـحمد

 وعده دیـــــدار هــــر کــسى به قیامــــت         لیـــله اســرى شـــب وصـــــال مــحمد

 آدم و نوح وخلیل و موسى وعیسى آمده         مـــــــجمـــــوع، در ظـــــــــلال مــحمد

 عـــرصه گیتى مـــجال هـــمت او نـیست         روز قـــــیامــت نگـــر، مــجال مـــحمد

 و آن هـــمه پیرایه بـــسته جنت فردوس         بــــو کـــه قــبولش کــند، بلال مـــحمـد

هــم چــو زمــین خواهد آسمان که بیفـتد        تـــــا بـــدهـــد بــوسه بـر نـعال مـــحمد

شــمس و قـــمر در زمین حـــشر نــتـابد         پــــیش دو ابــــروى چون هلال مــحمد

چـــشم مــــرا، تا به خواب دید جـمالـش        خــــواب نــــمى ‏گیرد از خیـــال مـــحمد

سعـــدى‏ اگــــر عــــاشقى کنى و جـوانى        عـــشق مـحمـد بــس است و آل مـــحمدمنابع این نوشتار محفوظ است.