فَبِأَی آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (الرحمن/١۸)

پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟!

مَرَجَ الْبَحْرَینِ یلْتَقِیانِ (الرحمن/١٩)

دو دریای مختلف (شور و شیرین، گرم و سرد) را در کنار هم قرار داد، در حالی که با هم تماس دارند؛

بَینَهُمَا بَرْزَخٌ لَا یبْغِیانِ (الرحمن/۲٠)

در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند به هم نمی آمیزند(!منابع این نوشتار محفوظ است.